Leta i den här bloggen

07 september 2005

Forskartankar från USA om New Orleans

Jag bad en vän till mig som bor och forskar i Pasadena (Kalifornien) om kommentarer på den, visserligen subjektiva, sammanställning som Johnny Munkhammar gör i sitt Amerikabrev, angående medias hantering av katastrofen i New Orleans. Observera att han, min vän, inte har bott i Sverige på cirka femton år, varför viss uppdatering till nuvarande samhällsdebatt saknas. Liksom å, ä och ö.


Jag tycker, att de svenskar som citeras i brevet som vanligt inte riktigt forstar sig pa det amerikanska statsskicket, vilket i och for sig inte varst manga amerikaner gor heller. Hela iden att federala regeringen har nagot slags ansvar vid naturkatastrofer ar inte gammal, utan har pa sin hojd 35 ar pa nacken. I alla fall om man laser konstitutionen sa far man intrycket att sadant borde skotas av delstatsregeringarna. Men det ar val ingen som laser den langre?

Av vad jag last och sett pa tv och internet sa verkar det som att det faktiskt har intraffat nagot av ett sammanbrott i New Orleans. Och det ar ocksa sant att de som har rakat mest illa ut ar de fattigaste svarta. Och javisst det ar manga har i USA som drar samma slutsats som Goran Persson, namligen att den vita federala regeringen har svikit de fattiga svarta i sodern, som val rostade pa demokraterna i forra valet? (Det ar klart att de som sager sa helt glommer att beratta att Louisianas guvernor ar ifran demokraterna, och som jag redan sagt, sa bar delstatsregeringen i alla fall formellt storre ansvar i sadana har situationer.) Och det ligger val nagonting i det ocksa. Och skulle en stor jordbavning sla till Los Angeles, sa inte skulle val jordbavningsoffer i Beverly Hills bli behandlade pa det har viset.

Fast heller skulle nog inte befolkningen i Beverly Hills finna sig i att bli behandlade pa det viset. Om det ar nagot som ar patagligt i nyhetssandningarna ifran New Orleans sa ar det att det ar manga av "flyktingarna" som suttit nastan apatiskt och vantat pa att bli matade och vattnade, nastan som om de vore boskap och inte manniskor. Condoleeza Rice var visst ute och handlade skor i Manhattan for fem tusen dollar medan de satt fast dar i New Orleans. Hon har val haft "tur" i att hon, fastan hon ar svart kvinna, inte har atta barn som hon behover slapa efter sig vart hon gar. Hmm, eller kanske det inte bara ar tur? Man far antagligen inte saga att det kanske ar sa att antingen (1) Condoleeza Rice av nagon anledning valt bort ett liv som socialbidragstagande attabarnsmamma (i alla fall mycket familjeliv) och i stallet inriktat sig pa nagot slags "trakigt" skrivbordsjobb; eller (2) att det finns vissa ratt sa starka politiska krafter i samhallet som har nagot att vinna pa att det finns sadana attabarnsmammor som samhallet behover "omhanderta". (Det skulle till och med kunna vara sa att Ms. Rice tillhor den samhallsgruppen... det vet jag dock inte mycket om.)

Ar det fangelsestraff i Sverige pa att saga att socialbidrag skapar socialfall lika mycket som a-kassa skapar arbetsloshet? I alla fall om man identifierar en "folkgrupp", eller hur? (Och det har jag val gjort.) Hur som helst sa har det gatt riktigt snett dar i Louisiana, och mycket av det kan hanforas till korruption hos de lokala myndigheterna och ovilja hos de federala myndigheterna. Goran Persson och manga demokrater samt aven inte sa fa republikaner i USA drar ifran detta slutsatsen att alla dessa korrupta och ovilliga myndigheter borde ges mycket storre resurser. Jag tycker inte att argumentet ar alls rimligt. De som klarat sig bast i Louisiana var de som satte sig i sina egna bilar nar orkanen narmade sig---jo, aven om de var svarta. De som klarat sig mindre val men i alla fall klarat sig var de som slutade lyssna pa polisens klart idiotiska anmaningar att stanna kvar i Superdome och istallet helt sonika vandrade ivag norrut ifran staden till fots. De som klarat sig samst ar de som litat mest pa myndigheterna. Som vanligt, kan man val saga. I USA anses det fortfarande inte helt suspekt att inte lita pa myndigheterna, men sakta som sakert blir det har mer och mer som i Sverige. Fortfarande kan man lite da och da hitta en journalist som faktiskt erkanner att de klarade sig bast som tog hand om sig sjalva snarare an fraga om det borde vara republikaner eller demokrater som leder raddningsarbete. Men det ar ovanligt. Jag tror myndigheterna i New Orleans har bestamt sig for att stanga av staden helt och hallet och svalta ut dem som valt i stanna i sina hem sa att de slutar vagra bli "raddade".

Har ar i alla fall en artikel ifran en New Orleansbo som jag tycker ar lasvard:
http://www.mises.org/story/1903

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar