Leta i den här bloggen

11 januari 2006

Integritetskränkning p.g.a. inkompetens

Dick Malmlund, säkerhetschef för Svensk Handel, har på Brännpunkt i Svd skrivit ett inlägg i debatten om kampen mot brottslighet. Kontentan av det han vill ha sagt är att övervakning är bra, och att en viss integritetskränkning får vi räkna med. Underbygger han sina åskiter med övertygande exempel? Inte alls.

Vi kan inte fortsätta att skapa ett rättssystem med så hårda beviskrav att det nästan blir omöjligt att fälla skurkar för brott.Det är här kameraövervakningen, buggningen och samkörningen av register kommer in. Genom dessa underlättas bevisbördan och skurkarna blir fällda.
För att försäkra läsarna om att han har rätt använder han sig av följande exempel:

En man sparkas ihjäl liggande på marken. Ingen blir fälld för mord; det går inte att styrka att de som sparkade honom i huvudet förstod att han skulle dö.

En man mördas med hjälp av bland annat en plastpåse, som träs över offrets huvud. Den misstänkte kan frias eftersom det finns möjlighet att offret andats efter att den misstänkte släppt stryptaget.

Barn utsätts för våldtäkter och andra typer av övergrepp. Påföljder och ersättningar sätts ner i högre instanser med motiveringar som att "barnen inte gjorde tillräckligt med motstånd", "det har inte varit klarlagt att barnen tagit skada av övergreppen".

Och här fallerar hans resonemang, i de två första exemplen kan jag inte se hur Dick Malmlunds ivriga påhejande av bland annat övervakning skulle ha gjort någon skillnad då det förra snarare handlar om uppsåt, medan det senare exemplet handlar om huruvida stryptaget var direkt dödande. Att Malmlund dessutom tar med ett exempel om barnvåldtäkter, är enbart för att spela på folks känslor vilket han fortsätter med:

Behöver man vara expert för att inse att ett barn tar skada i dessa sammanhang? Så här får det inte fortsätta!

Inte ett ord dock om hur övervakning skulle kunna ha hjälpt dessa barn. Eller vill Dick Malmlund operera in chip i varje människa, där vartenda ord och steg registreras?

Skrämselretoriken gensomsyrar hela texten:

Vissa ingrepp i vår personliga integritet, som kameraövervakning, buggning och samkörning av register måste vi acceptera. Annars kommer den grova brottsligheten helt att ta över det svenska samhället.

Det kommer att göra ont både fysiskt och psykiskt om vi ska komma tillrätta med brottsligheten. Den grova brottsligheten har obegränsat med pengar, obegränsad tillgång till utrustning och följer inte en enda lag.

Och så spär han på det hela med att avslutningsvis skuldbelägga de som inte tycker likadant:

De som fortsätter att vänta på att någon annan ska agera och vägrar att acceptera vissa inskränkningar i den personliga integriteten bidrar till ett samhälle som åtminstone jag inte vill leva i.

Förhoppningsvis genomskåder läsarna Malmlunds dåligt underbyggda resonemang. Tyvärr tror jag att många är så övervakningsivriga att de resonerar precis som han gör: Med övervakning löser vi alla problem.

Ett betydligt bättre tillvägagångssätt att bekämpa brottsligheten med är kompetens, bland såväl rättsväsende som psykiatri. Om detta går att läsa på DN debatt i en debattartikel skriven av Sven Å Christianson, professor i psykologi, Ulf Holmberg Fil doktor och före detta polis Carl Göran Svedin professor i Barn- och ungdomspsykiatri.

Enda gången de nämner kameraövervakning är i samband med mordet på Anna Lindh, och då i kontexten att kamerorna var behjälpliga enbart på grund av den inkompetens polisen uppvisade.

2 kommentarer:

  1. Dick Malmlunds problem beror snarare på att han anlitat ett säkerhetsföretag som kör omkring med dåliga skåpbilar som saknar grundläggande säkerhetsutrustning för att förstöra pengarna när de stjäls. Men istället för att lösa det problemet är det enklare, och framförallt billigare, att ropa efter mera övervakning som någon annan får bekosta.

    Ett samhälle som sänker beviskraven och dömer folk för säkerhets skull är inte något samhälle jag vill leva i.

    SvaraRadera
  2. Ja, och det skrämmande är att det verkar som den "stora massan" utan att reflektera tycker att övervakning är bra.

    SvaraRadera