Leta i den här bloggen

17 januari 2006

Eget rum på fyrtiotalisternas önskelista

Kärt barn har många namn, och fyrtiotalisterna har åtminstone två, nämligen Jätteproppen Orvar samt det av Pär Nuder myntade Köttberget. Glädjande för Nuder är att även om han riskerar att få försörja sina föräldrar slipper han i alla fall laga mat år dem, ity den nya bostadsstandarden på äldreboenden ska utan förbehåll, enligt det nya handlingsprogram som regeringen har antagit, inkludera kokmöjligheter i det egna rummet.

Utan förbehåll innebär det alltså att även - dementa personer - ska ha möjligheten att tillaga hemrullade köttbullar om de vill. Om de kan laga köttbullar? Antagligen inte, åtminstone inte i det skede av sjukdomen när annat boende än det egna hemmet kan komma på fråga.

Villa Vesta heter ett demensboende i Äppelviken i Bromma, som för några år sedan fick pris för att ha det bästa demensteamet. Anhöriga vittnar om vilket lyft det var för deras dementa när de kom till Villa Vesta, här värnar man om den sjuka och utgår helt från dennes behov. Frukosten intas till exempel i lugn och ro, och det är en lyx inom demensvården i dagens Sverige. Men säg den lycka som varar; eftersom de boende på Villa Vesta inte har tillgång till eget rum och inte har eget kök, är boendet nedläggningshotat - de håller inte Länsstyrelsens nya mått. Den psykiska hälsan bryr man sig uppenbarligen inte om.

"En mångsidig myndighet i demokratins tjänst", står det på Länsstyrelsens hemsida. Demokrati för vem undrar jag. Det är nu vi återkommer till fyrtiotalisterna, så här säger Birgitta Vigil, äldreskyddsombud på Länsstyrelsen, till abc-nytt (ljudfil):

När vi åker på konferens vill vi inte dela rum ens för en natt, vi vill inte dela toalett och dusch heller med en annan person. De här kraven har yngre personer idag. De kommer inte att godta den bostandsstandarden som finns fortfarande på en del särskilda boenden [...]Bara vi fyrtiotalister kommer att ha andra krav. Det är väldigt snart som det här kommer att synas.
Det är en sak att bli gammal och fortfarande ha intellektet kvar. En helt annan att vara dement och beroende av andra, men den lilla komplikationen tycks Länsstyrelsen bortse från. Jag ska berätta en hemlighet för Birgitta Vigil: hur mycket fyrtiotalist du än är kommer vissa saker att betyda mindre än andra om du drabbas av demens. Omsorgen kommer att stå i centrum, medan rummet hamnar i periferin. Att lägga ner ett väl fungerande boende bara för att de boende får dela rum är byråkrati i kvadrat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar