Leta i den här bloggen

20 december 2005

Bodströmsamhälle (2) [Uppdaterad]

Ett begreepp myntat av Oscar Swartz , som skriver mycket och bra och kritiskt om övervakning.

Apropå att Europaparlamentet röstade ja till lagring av trafikdata skriver
Pär Ström i sitt nyhetsbrev:


Vi som är förkämpar för ett skyddat privatliv och starka individer har förlorat ett viktigt slag. Vi har dock INTE förlorat kriget. Nu ska vi se till att vara tidigt ute för att försvara privatlivets helgd på nästa slagfält, som kan komma att vara våra bilresor. Möjligheten att röra sig med bil utan att förflyttningarna registreras av samhället i databaser hotas på flera olika sätt, varav biltullarna är ett. Frågan kommer att behandlas i nästa nummer av Big Brother Bulletin.

Först ska vi nu se till att vinna nästa slag - börjar vi omgående är vi relativt tidigt ute. Sedan ska vi genom att vinna opinionen tvinga de politiker som ser sig som våra fåraherdar att riva upp beslutet om trafikdatalagring. Det är individerna som äger staten, inte tvärtom! Glöm inte det, ni som betraktar oss som får!

Jag har tidigare skrivit om faran med övervakning (bland annat här), och kan glädjande konstatera att alltfler uppmärksammar problematiken. Såväl bloggare, som media. Dock känner jag mig fortfarande maktlös; kan opininsbildning allena rädda oss från Bodström och hans gelikar? Tyvärr är jag mer skeptisk till det. Något mer konkret måste göras. Men vad?

[Uppdaterad] Det blir i sammanhanget surrealistiskt att höra Göran Persson, apropå de omtvistade samtalen, säga på Ekot:

Har inget intresse att lämna ut några telefonlistor från regeringskansliet. Av det enkla skälet, att den som ringer till regeringskansliet eller ringer från regeringskansliet gör det i icke-offentlig verksamhet [... ] Priset för att göra det är att man går ut på ett sluttande plan, ska vi börja på att lämna ut inkommande telefonsamtal till regeringskansliet och utgående från regeringskansliet utan att det finns någon brottsmisstanke, ja, då är vi i det läget att den som ringer in eller ringer ut ska veta att allt sånt är offentligt i framtiden och det är ett väldigt ingrepp. Det gör vi inte.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar