Leta i den här bloggen

30 augusti 2005

Är integrering möjlig - du har ett ansvar. Ayaan Hirsi Ali (2)

I går var jag och lyssnade på en paneldebatt som Folkpartiet arrangerade med anledning av att Ayaan Hirsi Ali är i Sverige. Nu blev det mer av en utfrågningav Hirsi Alis ståndpunkter än en debatt vilket var synd.

Ayaan Hirsi Ali menade att invandrade människor (muslimer i detta fall) kan vara å ena sidan integrerade i ett samhälle, men å andra vara intoleranta mot detsamma. Detta är en av anledningarna till att hon ogillar begreppet integration, och säger att "the real issue is about values". På frågan hur det går att nå islamiska fanatiker svarar Hirsi Ali att det kan vi inte, men att dessa faktiskt är en minoritet. Dock menar hon att en reformation är möjlig, men måste komma inifrån.

Denna paneldebatt spelade främlingsfientliga svenskar rätt i händerna. Jag säger inte att Hirsi Ali inte har rätt, men åsiktsskjutningen måste komma från båda håll. Hur ska vi kunna kräva av, i det här fallet, muslimer att de ska integreras/ändra sina värderingar när de till mångt och mycket möter rasism i sin vardag? I den uppdämda stämning som råder i många västerländska samhällen efter terrorattackerna, ligger vedergällningen inte långt borta. Och den vedergällningen kommer att drabba oskyldiga muslimer lika hårt som någon västerlänning.

Främlingsfientliga svenskar är inte per definition någon extrem högergrupp som lever i det fördolda, tvärtom växer främlingsfientligheten bland "vanliga" människor. Och det är nu det börjar bli obehagligt; svenskar som vid en middagsbjudning sitter och hetsar varandra och skyller allt på de där "jävla invandrarna". Men detta pratas det aldrig om, ty det är vi för goda för.

Tyvärr spelar Ayaan Hirsi Ali, som sagt, många av vardagsrasisterna i händerna, inte desto mindre beundrar jag henne för det arbete hon utför. Dock måste vi se myntets båda sidor, eller som Niklas Ekdal sa att västerländska samhällen mycket väl kan övergå till att bli allmer fundamentalistiska. Vi får inte försköna oss själva.

9 kommentarer:

 1. Ayyan Hirsi Ali pekar modigt på problem som gör det svårt med integrering, t ex att extrema islamister inte vill förändra och ta till sig kritiken om den förnedrande kvinnosynen.

  Jag anser att man kan kräva av alla människor utan att diskriminera någon, att man ska behandla människor med respekt, oavsett kön. Jag anser också att man kan kräva att kvinnan ska vara fredad och inte enligt en religion behöva finna sig i underkastelse eller att inte tillåtas samma förutsättningar eller rättigheter i livet.

  Detta handlar inte om rasism från något håll, det handlar om människors lika värde.

  Att man ska ha överseende med att kvinnor far illa inom religioner för att dessa människor under integrering i vårt samhälle möter främlingsfientlighet är något jag aldrig skulle skriva under på.

  Kan man rättfärdiga förtryck om man hänvisar till sin Gud eller till att man själv blir förtryckt?

  Rätta mig gärna om jag missförstått din text.

  Vill du läsa en annan bra bok kan jag rekommendera Bakom slöjan en självbiografi berättad genom Jean P Sasson. Där får man också en lektion i Saudiarabisk historia. I boken finns även en väldigt bra faktaavdelning med bland annat översättningar av verser ur Koranen och bilagor med historik.

  SvaraRadera
 2. Naturligtvis finns det ingenting som rättfärdigar förtryck, varken från muslimers eller kristnas sida, det tycker jag inte heller att jag har sagt.

  Däremot märker jag hur den svenska främlingsfientligheten växer sig allt starkare, vilket ju faktiskt kan bidra till att invandrargrupper sluter sig ännu mer och kommer att leva ännu mer segregerat än idag. Hur ska vi då kunna upplysa kvinnorna om deras rättigheter - kunskap och upplysning är livsviktigt.

  Dessutom måste man våga tillåta sig att vara kritisk även till Ayaan Hirsi Ali, och inte utgå från att hon kommer med en absolut sanning.

  Och till sist, så gör ju du precis det som jag vill "varna" för; du implicerar alla muslimska män när du skriver att " kvinnan ska vara fredad och inte enligt en religion behöva finna sig i underkastelse eller att inte tillåtas samma förutsättningar eller rättigheter i livet."

  Alla muslimer är inte per definition bokstavstroende.

  SvaraRadera
 3. Jag vill lyfta fram Sufismen (islamsk mystik) som en frizon inom islam. Där utövas islam utan institutionella ramar, utan påtvingade yttre attribut. Där betyder jihad kampen mot jaget och inget annat. Det är islam i dess renaste form, innan den kontaminerades av ett hierarkiskt tänkande, där mannen "tar sig friheter".

  SvaraRadera
 4. Jag yrkar inte att Ayyan Hirsi Ali är den enda att lyssna till eller att hennes ord är den enda sanningen. Men jag anser att hon pekar modigt på problem som finns.

  Jag måste starkt sätta mig upp mot din vilja att ge mig en stämpel i rumpan som en person som enligt dig implicerar de muslimska männen när jag påpekar att kvinnors värde ska vara lika som mannens - oavsett religion.

  Jag syftar inte bara på islam, i min anmärkning om människans lika värde så kritiserar jag alla religioner som inte erkänner kvinnan som jämbördig mannen.

  Och vad är det du varnar för? Främlingsfientlighet? Är det vad du anklagar mig för, när du säger att jag gör det du vill ”varna” för?

  Som D.N.A uttrycker angående sufismen och islam, så kan ”Guds ord” inom alla religioner tolkas självrådigt och efterlevas som man önskar, den grundläggande innebörden kan förvrängas. Må så vara om man väljer att förvränga och misstyda teser och begrepp för egen vinnings skull, men det får aldrig ske på bekostnad av andra människors välfärd.

  SvaraRadera
 5. Jag anklagar dig absolut inte för främlingsfientlighet (om du har fått den uppfattningen ber jag om ursäkt)däremot tror jag att många svenskar ser muslimska män som potentiella förtryckare. Och ja, många muslimer har ju Koranen som sitt rättesnöre och många kvinnor förtrycks just därför (jag har inte hunnit läsa Hirsi Alis bok än, men jag antar det är just det hon vill peka på).

  Förttryckande av kvinnor är inte värdigt ett modernt samhälle, men det var i och för sig ingen fråga jag tog upp i mitt första inlägg. Jag ville istället peka på att den svenska invandrarfientligheten växer, och att vi måste vara uppmärksamma på detta innan det blir ett problem.

  SvaraRadera
 6. Denna fråga kanske besvaras med att jag är dum som inget fattar, men...

  Vad avser du och Niklas Ekdal, som du refererar, med att vi ska visa ödmjukhet och inte kritisera dagens Islam eftersom även västerlandet kan bli mer fundamentalistiskt -- i vilket avseende menar ni fundamentalistiskt?

  Blir vi mer fundamentalistisk upplysning a'la John Locke eller fundamentalistiskt något annat?

  SvaraRadera
 7. Kan ju bara referera till mig själv... Jo, nog tycker jag att man kan - och i många fall ska - kritisera islam, det finns många element däri som inte är värdigt ett modernt samhälle.

  Frågan är så väldigt komplex, men min åsikt är att många svenskar tycker sig vara bättre än muslimer; man fördömer alla muslimer när det begås terrordåd. Grovt sett.

  Om icke-svenskar upplever att svenskar ser ner på dem - hur ska vi då få ett samhälle med tidsenliga värderingar?

  SvaraRadera
 8. Ursäkten godtages självklart!

  Jag vill nog påstå att man inte kan förbise några av dessa problem som uppstår vid integrering och att man nog bör vara försiktig med att friställa invandrare från sitt ansvar i detta med anledning till att de möter problem med andra människors åsikter.

  Att vissa svenskar fördömer muslimer och ser ner på dem… Tja, det stämmer nog att vissa gör det. Men vissa muslimer och vissa andra invandrare fördömer och ser ner på svenskar också, av olika anledningar. De fördömer sina egna också, exempelvis invandrare som arbetar som tolkar möter förakt från sina "blodsbröder" som ser ner på tolkarna då de anser att dessa har blivit ”försvenskade”. Så problemet ligger inte bara hos svenskarna och deras åsikter om invandrare, problemet är alltså det samma från de som ska integreras.

  Jag lägger inte skulden på någon av dessa, utan ser det som en rejäl kulturkrock. Men hur löser man problemet? Det viktiga är nog att inte lägga ansvaret på bara en av grupperna. Det bör krävas lika från bägge håll för att inte försvåra integreringen med uppkomna harmkänslor av att den andra gruppen är privilegierad.

  Men min ståndpunkt är benhård gällande kvinnoförtryck med allt vad det innebär, egenmäktighet med barn och dessa förnekade hedersmord, kan inte på något sätt förmildras med hänvisning till kultur eller religion. Den svenska lagen gäller alla! Detta upplyses alla invandrare om (men de bör nog upplysas mer ingående) och väljer de sedan att se sig stå över den svenska lagen måste åtgärder vidtas därefter.

  Men utveckla gärna dina tankar, det här är intressant.

  SvaraRadera
 9. Jag återkommer när jag har läst ut Hirsi Alis bok :)

  SvaraRadera