Leta i den här bloggen

22 mars 2006

Bara en bricka

Det finns ca. 875 personer med Frontallobsdemens i Storstockholm, detta antal bedöms i framtiden ligga relativt konstant. [...] Behovet av platser för frontallobsdementa gäller främst svårt sjuka patienter, för dessa finns inga lämpliga boenden i Storstockholm.

Läkare 1: Vad ska vi göra med Ingemar?
Läkare 2: Ja, vad ska vi göra?
Läkare 3: Fan, vad jobbigt alltså. Kan vi komma till ett beslut snart?
Läkare 1: Ja, här kan han ju inte vara.
Läkare 2: Vi kan ju förstås föreslå boende xx i Skåne för biståndshandläggaren, för det är ju ändå hon som har hand om fallet.
Läkare 1 : Ja, så gör vi. Bara vi blir av med honom. Det är förstås en bit till Skåne, men va fan dottern kan väl ta flyget som alla andra.
Läkare 3: Fan, vad jobbigt. Kan vi komma till ett beslut snart?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar