Leta i den här bloggen

20 oktober 2005

Tjänstledighet ska ge arbetslösa nya jobb

Först friår, och nu kommer nästa obegripliga förslag som den socialdemokratiska partiledningen ställer sig bakom: Arbetsgivarna kan bli tvungna att bevilja tjänstledighet för att låta den anställde prova på ett nytt jobb.

Inte oväntat tycker Marita Ulvskog att detta är jättebra då hon ser ytterligare en möjlighet till konstgjord andning för de arbetslösa - vore det inte bättre om de arbetslösa aspirerar på de jobb som hon nu tycker att de som redan har anställning ska prova på? Med detta förslag blir dessutom tillvaron för småföretagarna än mer osäker än den redan är.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar